Κόστος Θέρμανσης

Καυσόξυλα για θέρμανση στο σπίτι

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα όσον αφορά τα καύσιμα που κυρίως έχουμε στη διάθεσή μας στην Ελλάδα. Συγκριτικούς πίνακες και άλλα πολλά ενδιαφέροντα για την ορθολογική χρήση και δυνατότητες χρήσης ξύλου ως κύρια θέρμανση ενός σπιτιού.

Η χρήση του πυρηνόξυλου που είναι ένα πολύ οικονομικό καύσιμο και σε αρκετή ποσότητα στην Ελλάδα δεν συμπεριλήφθηκε λόγω του ότι λόγω της φύσης του προϊόντος χρησιμοποιείται κυρίως για θέρμανση μεγάλων χώρων κυρίως επαγγελματικών πχ σε θερμοκήπια και μεγάλα κτίρια και πισίνες με πολύ θετικά αποτελέσματα οικολογικά και οικονομικά. Δεν αποκλείεται σύντομα να βοηθήσει την οικιακή θέρμανση. Η μελέτη μας στοχεύει κυρίως στη χρήση του ξύλου και pellet καθώς και στα προτερήματά τους.

 

Πόσα ξύλα χρειάζεστε για να ζεστάνετε το σπίτι σας

Παρακάτω θα υπολογίσουμε πόσο ξύλο χρειάζεται για να καλύψουμε ένα μέτρια μονωμένο σπίτι 100 περίπου τετραγωνικών μέτρων. (Μια σύγχρονη κατοικία στην Ελλάδα κατασκευής της τελευταίας δεκαετίας με θερμομόνωση και διπλά κουφώματα θεωρείται ως μέτρια). Ο χώρος αυτός χρειάζεται περίπου 10 kw(kilowatt).

Το ξύλο έχει συγκεκριμένη θερμαντική απόδοση. Θερμαντική απόδοση του ξύλου είναι η θερμογόνος δύναμη ονομάζεται η ποσότητα της ενέργειας που εκλύεται από την καύση ενός κιλού ξύλου. Μια μέση τιμή είναι 4,2 kw.

Αν μια εστία είχε απόδοση 100% τότε θα χρειαζόμασταν 10/4,2=2,38 ξύλα την ώρα για να έχουμε στο χώρο μας 4,2 kw. Το ποσοστό αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Σε όλες τις εστίες υπάρχει απώλεια θερμαντικής απόδοσης η οποία οφείλεται στην έξοδο των καυσαερίων από την καμινάδα, την υγρασία των ξύλων και στα υπολείμματα της καύσης (στάχτη).

Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απόδοσης μιας ενεργειακής εστίας ξύλου είναι 83%. (Optifire 763 Bodart & Gonay)
Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική απόδοση της εστίας με ένα ξύλο 4,2 Kw είναι 4,2x 83%= 3,486Κw Με αυτήν την εστία χρειαζόμαστε 10/3,486= 2,86 κιλά ξύλου την ώρα για να έχουμε 10 Κw.

Ένα μέσο ενεργειακό τζάκι έχει απόδοση 70%.
Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική απόδοση της εστίας με ένα κιλό ξύλο 4,2 Kw είναι 4,2x 70%= 2,94Κw Με αυτήν την εστία χρειαζόμαστε 10/2,94= 3,4 κιλά ξύλου την ώρα για να έχουμε 10 Κw

Ένα απλό ανοιχτό τζάκι έχει απόδοση 12%
Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική απόδοση της εστίας με ένα ξύλο 4,2 Kw είναι 4,2x 12%= 0,50Κw Με αυτήν την εστία χρειαζόμαστε 10/0,5= 20 κιλά ξύλου την ώρα για να έχουμε 10 Κw Η χρήση ενός τζακιού σαν κύρια θέρμανση προϋποθέτει ότι το τζάκι θα καίει για 12 περίπου ώρες τη μέρα, 30 μέρες το μήνα. Ας υπολογίσουμε πόσο ξύλο χρειάζεται ο χώρος των 100 τετραγωνικών για να ζεσταίνεται αποκλειστικά με ξύλο για έναν ολόκληρο μήνα.

Με το αποδοτικότερο ενεργειακό τζάκι, χρειαζόμαστε 2,87x 12=34,44 κιλά τη μέρα και 34,44x 30= 1033,2 κιλά ξύλα το μήνα με κόστος περίπου 120€ το μήνα.

Με ένα συνηθισμένο ενεργειακό τζάκι, χρειαζόμαστε 3,486x 12=41,83 κιλά τη μέρα και 41,83x 30= 1254,96 κιλά ξύλα το μήνα με κόστος περίπου 150€ το μήνα.

Με απλό τζάκι, χρειαζόμαστε 20x 12=240 κιλά τη μέρα και 240x 30= 7τόνους και 200 κιλά ξύλα το μήνα με κόστος περίπου 864€ το μήνα. 

Ισχύς καυστήρων

Η μέγιστη ισχύς των καυστήρων πετρελαίου και αερίου για τον χώρο των 100 τετραγωνικών υπολογίζεται στα 12Kw. Η διαφορά στην ισχύ οφείλεται στις απώλειες λόγω διαφορετικού ενδιάμεσου φορέα θερμότητας. Ο ενδιάμεσος φορέας θερμότητας μεταφέρει την παραγόμενη θερμική ενέργεια στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν. Ως ενδιάμεσος φορέας θερμότητας χρησιμοποιείται το νερό, ο ατμός ή ο αέρας. Το σύστημα διανομής μπορεί να είναι δίκτυο σωληνώσεων ή δίκτυο αεραγωγών ή συνδυασμός και των δύο δικτύων. Η μεταφορά θερμού νερού μέσα στο δίκτυο σωληνώσεων, που είναι και ο συνηθέστερος φορέας, οδηγεί σε σημαντικές απώλειες θερμότητας που φτάνουν ως και το 20%.Λογω του ότι στην Ελλάδα στα περισσότερα σπίτια τα δίκτυα διανομών δεν μονώνονται.

Οι καυστήρες που καίνε πετρέλαιο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις συσκευές παλαιάς τεχνολογίας με μέσες αποδόσεις κοντά στο 80%, που είναι τοποθετημένοι σε κατασκευές με ηλικία δέκα ετών και πάνω. Στη δεύτερη εντάσσονται οι πιο σύγχρονες συσκευές με μέσες αποδόσεις κοντά στο 93% που έγιναν διαθέσιμες την τελευταία δεκαετία. Στην μελέτη δεν περιλαμβάνονται παλαιότεροι καυστήρες των δεκαετιών του 1970 και 1980 με ακόμη μικρότερες αποδόσεις.

Τα ποσοστά απόδοσης είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας πιστοποίησης του CTIF (Centre de recherche et d'information dédié à la métallurgie)


 

Θερμαντική ικανότητα (θερμογόνος δύναμη)

Είναι η ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση της μονάδας μάζας ενός συγκεκριμένου καυσίμου, είναι σταθερή και ονομάζεται επίσης θερμότητα καύσεως του καυσίμου αυτού. Η ανά μονάδα μάζας καυσίμου θερμαντική ικανότητα μειώνεται, καθώς προχωρούμε σε πιο βαριά πετρέλαια , ενώ η ανά μονάδα όγκου θερμαντική ικανότητα αυξάνει, λόγω αυξήσεως της πυκνότητας στα πιο βαριά πετρέλαια.

Τιμές καυσίμου
Υπολογισμένη περίοδος: Χειμώνας 2009-10

Ξύλο: 120 ευρώ ο τόνος ή 0,12 λ/kg
Πετρέλαιο: 0,65 ευρώ/Lt
Αέριο: 0,577 Nm3
Pellet: 220 ευρώ ο τόνος ή 0,22λ/kg
Ρεύμα:0,1360 kwh

Κόστος αγοράς kwh ανά καύσιμο
Παράδειγμα: το πετρέλαιο έχει θερμογόνο δύναμη 11,9kw/Lt και κόστος 0,65 ευρώ ανά λίτρο
11,9:0,65=0,0546 ευρώ/Kwh

Ξύλο: 0,0285
Πετρέλαιο: 0,0546
Αέριο: 0,0524
Pellet: 0,046
Ρεύμα: 0,1360

ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Η' ΕΣΤΙΑΣ-ΣΟΜΠΑΣ Μ.Μ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Χ 12 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ 150 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΚΡΑΣΙΑ 5οC
ΞΥΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ-ΣΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΚΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ kg 81% 4,2kwh 3,41kwh 2,94kg 35,28 1058kg 4,24 127,20 636
ΞΥΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ kg 70% 4,2kwh 2,94kwh 3,49kg 41,83 1255kg 5,02 150,60 753
ΞΥΛΟ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ kg 10-12% 4,2kwh 0,5kwh 20kg 240kg 7200kg 28,8 864 4320
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Νm3 95% 11kwh 10,45kwh 1,196Nm3 14,35Nm3 430,5Nm3 8,27 248,39 1242
ΠΕΛΛΕΤ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΟΜΠΑ-ΠΕΛΛΕΤ kg 85% 5,2kwh 4,42kwh 2,26kg 27,20kg 813,6 5,98 179,52 897,6
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 2000 Lt 80% 11,9kwh 9,52 1,313Lt 15,76Lt 472Lt 10,24 307,3 1536
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2000 Lt 93% 11,9kwh S11,067 1,130Lt 13,56Lt 406Lt 8,81 264,3 1321,5
ΡΕΥΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ kwh 140% 1,4kwh 1,4kwh 7,14 85,71kw 2571kwh 11,65 349,6 1748

Υποσημείωση: Ο υπολογισμός για το ξύλο γίνεται με υγρασία max=17% που σημαίνει ξύλο κομμένο τουλάχιστον ένα χρόνο πριν και αποθηκευμένο σε αεριζόμενο χώρο και σκεπασμένο βλ. υγρομετρία

Επιπρόσθετα να συμπληρώσουμε ότι ένας λέβητας πετρελαίου ή ξύλου έχουν επιπλέον απώλειες εκτός της διαδρομής και μέσα στο λεβητοστάσιο. Αυτό πολύ εύκολα το αντιλαμβανόμαστε από το ότι υπάρχει αρκετή ζέστη στο χώρο του λεβητοστασίου. Στην περίπτωση του τζακιού ή ξυλόσομπας ή pellet η ενέργεια που διαφεύγει εκτός της συσκευής παραμένει εντός του σπιτιού διότι απλά συνήθως είναι τοποθετημένη στο σαλόνι ή ένα μεγάλο δωμάτιο της οικίας.

Υπάρχουν επίσης δύο σενάρια για την τιμή του πετρελαίου τον επόμενο χειμώνα. Πρώτον οι τιμές θα κυμαίνονται από τα 0,75- 0,90 λεπτά του ευρώ λόγω φορολογίας αλλά και ισοτιμίας ευρώ- δολαρίου. Δεύτερον οι τιμές θα κυμαίνονται από 1,10-1,30 λόγο κατάργησης της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης όπως επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια με σκοπό την απεξάρτηση από το πετρέλαιο όσο το δυνατό περισσότερο. Στην Ελλάδα υπάρχει κατασπατάληση στην χρήση ξύλου λόγω της χρήσης μη πιστοποιημένων και αποδοτικών συσκευών τζάκια-σόμπες με πάρα πολύ μικρή απόδοση. Με διακοσμητική καύση και χρήση της συσκευής ως ψησταριά. Στην Ευρώπη λόγο οικονομίας και οικολογικής συνείδησης (σε χώρες βέβαια όπως Γαλλία-Βέλγιο-Γερμανία υπάρχει ποσοστό επιδότησης των προϊόντων με πιστοποιημένη απόδοση άνω του 70% λόγω του ότι κατά τη χρήση των συσκευών μειώνεται η χρήση σε πετρέλαιο-αέριο άρα λιγότερο σε εισαγωγές καυσίμων) συνάλλαγμα. Επίσης το ξύλο είναι μια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Βέβαια δεν είμαστε ούτε Σουηδία ούτε Καναδάς για να καλύψουμε με ξύλο ενεργειακά την Ελλάδα αλλά όσοι έχουν τη δυνατότητα χρήσης συσκευών ξύλου με απόδοση άνω του 70% θα μειώνανε σε μεγάλο βαθμό τους ρύπους που παράγονται από την κατανάλωση κυρίως πετρελαίου και κατά δεύτερον αερίου. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα καυσόξυλα δεν κόβονται καταστρέφοντας δάση αλλά με αυστηρότατους ελέγχους από τα δασαρχεία σημαδεύονται και κόβονται σε αναλογία ένα προς έξι περίπου κορμοί στα πλαίσια της ωφέλιμης αραίωσης των δασών και επανέρχονται για αραίωση στην ίδια περιοχή μετά 10-20 χρόνια.


 

Τρόποι υπολογισμού θέρμανσης κτιρίων – κατοικιών

Είναι στραβός ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε;

Ο γιαλός έχει μια μικρή κλίση λόγω του ότι η γη είναι στρογγυλή αλλά δεν δικαιολογεί τον τρόπο που αρμενίζουμε στη χώρα μας, σχετικά με την θέρμανση ενός σπιτιού.

Ορισμένα πράγματα είναι πολύ πιο απλά απ’ ότι νομίζουμε. Η ενασχόληση μας με αυτά είναι δυνατό να ωφελήσει άμεσα την τσέπη μας, κυρίως αν επιλέξουμε αξιόπιστες πηγές και όχι μόνο τη γνώμη του «κουμπάρου». Επίσης άσκοπο θα ήτανε να αναλωθούμε σε ένα άνευ προηγουμένου ψάξιμο σε διάφορα forum που κρύβουν ημιμάθειες και αναληθείς προσεγγίσεις από καλά κρυμμένες διαφημιστικές καταχωρήσεις που θα μας μπερδέψουν περισσότερα απ’ όσο θα μας βοηθήσουν.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΙΝΣΤΑΙΝ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (το παράδειγμα με τον υπουργό εκλάβετε το ως ατόπημα) για να αντιληφθείς ότι στο σπίτι σου ξοδεύεις παραπάνω χρήματα απ’ όσα πρέπει για τη θέρμανση.

Στην Ελλάδα υπάρχει μια πεπατημένη μέθοδος που με αυτήν ο κάθε υδραυλικός και κάθε «ειδικός» στην θέρμανση και σε καταστήματα θέρμανσης μας προτείνει σε τρία λεπτά τον λέβητα που χρειαζόμαστε και μάλιστα με σιγουριά. Βγάζουμε λοιπόν το εμβαδόν του σπιτιού π.χ. 150m2  πολλαπλασιάζουμε επί το καθαρό ύψος για να βρούμε τα κυβικά μέτρα ενός χώρου 150m2x280m ύψος (μέσο ύψος) = 420m3 τώρα πολλαπλασιάζει (ο ειδικός) επί του ποσοστού 0,50 έως 0,80 «στην περιοχή π.χ. περιμετρικά της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα χρησιμοποιούν 0,60 κατά μέσο όρο». Σύνολο 420m3x0,60=25.200kcal (θερμίδες) :0,86=29,3kw. Όλα καλά… Επιπλέον βάλε ένα περιθώριο λάθους 10% πάντα προς τα πάνω. Αισίως φτάσαμε 31kw βαλε άλλα 20% επιπλέον γιατί κλέβει ο κατασκευαστής , πιάσαμε 37,2kw δεν  βαριέσαι στρογγυλά 40kw. Αυτή λίγο μπακαλίστικα είναι η απαιτούμενη ποσότητα θέρμανσης. Και γιατί ρε παιδιά κάποιοι σπούδασαν τέσσερα χρόνια ίσως και παραπάνω για να γίνουν μηχανολόγοι και δεν τους είπε κάποιος αυτόν τον πολύ απλό τρόπο υπολογισμού; Γιατί δεν βγαίνει έτσι απλά, και γιατί είναι πέρα για πέρα λάθος!

Σας πληροφορώ ότι η μέγιστη ισχύς καυστήρα για ένα παρόμοιο σπίτι στη Γερμανία – Βέλγιο ή την Τσεχία δεν υπερβαίνει τα 20kw με θερμοκρασίες χειμώνα στο -20ο για πολλές μέρες (χειρότερα από Φλώρινα και Γρεβενά). Και μη μου πει κανείς ότι τα σπίτια τους είναι καλύτερα μονωμένα, γιατί τα σπίτια που χτίστηκαν τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα είναι αρκετά καλά για τα κλιματολογικά δεδομένα της Ελλάδος και δεν έχουμε -20ο σχεδόν ποτέ εκτός των ορεινών Φλώρινα, Γρεβενά, Καστοριά κ.λ.π. Η ανάγκη δηλαδή σε ενέργεια για θέρμανση στο Βέλγιο ή την Γερμανία είναι σ’ αυτές τις χώρες 30-50% λιγότερη απ’ ότι εδώ στην Ελλάδα με πολύ πιο ήπιο χειμώνα. Ποιος έχει δίκιο; Ποιος και τι είναι λάθος;

Μετά από μελέτη 2 ετών και συνεχή παρακολούθηση δεκάδων κατοικιών στη Β. Ελλάδα καταλήξαμε να πιστεύουμε ότι στραβά αρμενίζουμε… όλο το σύστημα βασίζεται στο λίγο παραπάνω που (όπως λέει ο χασάπης όπου ζητάμε 1kg κιμά αυτός βάζει 1,3kg και πάντα μας ρωτάει να το αφήσω;;; (δεν λέει  ότι είναι 30% παραπάνω) κι εμείς λέμε άστο, λεφτά υπάρχουν… Βασίζεται στην ανάγκη μας για το πολύ και το μεγάλο… Βασίζεται στην παντελή έλλειψη γνώσεων και παιδείας στη θέρμανση.

Στο ότι ζητάμε από ένα λέβητα να μας ζεστάνει σε 30’ ένα σπίτι 150m2 και να το φτάσει από τους 15οC στους 22οC. Γιατί δε μας εξήγησε κανείς ότι αν είχαμε όλη μέρα τη θέρμανση στους 18-19 οC και ζητούσαμε να ανέβει π.χ. τις ώρες του απογεύματος στους 20 οC  ή 22 οC θα γινόταν πολύ εύκολα – γρήγορα και συνολικά με μικρότερο κόστος και θα χρησιμοποιούσαμε μικρότερο λέβητα που σημαίνει ότι θα ήταν οικονομικότερος στην αγορά αλλά και την χρήση του. Διότι είναι άλλο να βάζεις μπροστά μία νταλίκα και άλλο ένα μικρό φορτηγάκι τύπου βαν. Εξαιρούνται τα μικρά διαμερίσματα έως 50m2 όπου εκεί η επιβάρυνση είναι ποσοστιαία μικρότερη. Γιατί οι ένοικοι ζητούν θέρμανση λιγότερες ώρες και είναι συνήθως 1-2 άτομα που χρησιμοποιούν.

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί η επιδαπέδια θέρμανση τις περισσότερες φορές κοστίζει λιγότερα σε καύσιμα παρόλο που αρχίζει να ανάβει από τον Οκτώβριο συνεχόμενα και σβήνει τον Απρίλιο; Γιατί συντηρεί το σπίτι σε μια θερμοκρασία με μικρές διακυμάνσεις και γι’ αυτό χρειάζεται ελάχιστη ενέργεια άρα μικρούς λέβητες, εκτός από την πρώτη φορά που θα χρειαστεί μια ή δύο μέρες για να πιάσει θερμοκρασία το σπίτι. Αυτό το μυστικό μπορεί να εφαρμοστεί και σε όλα τα σπίτια που έχουν σώματα καλοριφέρ και όχι μόνο στην επιδαπέδια θέρμανση.

Στην ερώτηση τι θα κάνω αν αφήσω το σπίτι μου να κρυώσει και θελήσω να ζεσταθεί γρήγορα με ένα μικρότερο λέβητα η απάντηση είναι ΥΠΟΜΟΝΗ. Και ο μικρός θα ζεστάνει, σε λίγο περισσότερο χρόνο. Όμως όλο τον υπόλοιπο χειμώνα θα κερδίζεις σε καύσιμα.

Γιατί λοιπόν μου προτείνουνε ένα μεγάλο λέβητα, δεν τα γνωρίζουνε αυτά;

Η απάντηση είναι ότι μπορεί να μη τα γνωρίζουνε ή μπορεί να θέλουν να μας ικανοποιήσουν με κάτι ΜΕΓΑΛΟ που να μας ζεσταίνει γρήγορα, αλλά τώρα που το πετρέλαιο από 0.40 λεπτά είναι στα 0,90 λεπτά και πρόκειται σύντομα να ανέβει στο 1,30 είναι ΜΕΓΑΛΗ η διαφορά. Γιατί να αγοράσω 1,3kg κιμά αφού χρειάζομαι 1kg. Να παχύνω και μετά  να τρέχω στο γυμναστήριο; Εκτός κι αν δεν ξέρω τι θέλω. Μήπως έχω ΝΤΑΛΙΚΑ ενώ χρειάζομαι φορτηγάκι για τη δουλειά μου; Γιατί η νταλίκα είναι μεγάλη και καίει πολύ περισσότερο από το φορτηγάκι. Εκτός κι αν κάνω διεθνείς μεταφορές, τότε αλλάζει.

Μήπως να το ξαναδούμε; Μήπως κάτι δεν πάει καλά; Μήπως στραβά αρμενίζουμε;
Τέλος θα παραθέσω κάποια παραδείγματα για να γίνει όλο το θέμα πιο κατανοητό.

Για να το ξαναπάρουμε από την αρχή.

Γιατί ένας μεγαλύτερος λέβητας απ’ ότι χρειάζομαι μου κοστίζει περισσότερο; Κάθε φορά που παίρνει εντολή ένας οποιοσδήποτε λέβητας  να ανάψει έχει:

 1. Μια ποσότητα χαμένου καυσίμου στην έναυση, επίσης χαμηλή απόδοση και αρκετό άκαυστο καύσιμο μέχρι να ζεσταθεί ο θάλαμος και να ομαλοποιηθεί η καύση.
 2. Χαμένα ενέργεια!!! 5-10’ μέχρι να ζεσταθεί το νερό που βρίσκεται μέσα στο λέβητα. Γιατί; Το νερό που βρίσκεται στα σώματα έχει κι αυτό κρυώσει αλλά την ενέργεια που έχασε την άφησε εντός του σπιτιού κατά 80%. Ο λέβητας όμως δε ζεσταίνει το σπίτι γιατί είναι έξω και αντιλαμβανόμαστε την απώλεια όταν βρεθούμε σ’ ένα λεβητοστάσιο το οποίο είναι ζεστό αλλά είναι εκτός σπιτιού ακόμη κι αν είναι στο υπόγειο.
 3. Όσο μεγαλύτερος ο λέβητας τόσο μεγαλύτερες οι παραπάνω απώλειες.
 4. Όσο μεγαλύτερος ο λέβητας τόσο περισσότερες οι εναύσεις γιατί ένας λέβητας 40kw π.χ. θα ανάψει για ένα σπίτι 150m2  20-30 φορές την ημέρα λόγω του ότι πολύ γρήγορα θα ζέστανε το σπίτι άρα θα δουλέψει 30’ το πολύ και αλλά 60’ θα κοιμάται. Γιατί να το κάνω αυτό για 150 μέρες επί 20-30 φορές τουλάχιστον; Μήπως πετάω αρκετά και δεν είναι καιρός για τέτοια;
 5. Ήδη τον έχω αγοράσει ακριβότερα.
 6. Για να κάνω οικονομία χρησιμοποιώ τον κανόνα που λέει ότι κοστίζει λιγότερο να συντηρώ σε καλή θερμοκρασία ένα σπίτι απ’ ότι να έχω τη θέρμανση κλειστή  και ξαφνικά στις 5 ώρα το απόγευμα να θέλω το σπίτι μου από 15οC να πάει στους 23 οC.

ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ… ΜΗΠΩΣ ΛΙΓΟ ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΙΖΟΥΜΕ;
Και πολλά ακόμη παραδείγματα που θα ήταν κουραστικό να αναφερθούν όπως το ότι ένας μεγάλος λέβητας δικαιολογεί μεγαλύτερο κόστος αγοράς παρόλο που τις περισσότερες φορές γράφει 60kw και είναι πραγματικά … μόνο 30kw. Εκτός κι αν είναι πιστοποιημένος από κάποιο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση βόρειας Ευρώπης.

ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Η μονοκατοικία του παραπάνω παραδείγματος χρειάζεται σε καύσιμο πετρέλαι περίπου 2.200Lt για όλο το χειμώνα. 2.200Lt σημαίνει (θερμογόνο δύναμη πετρελαίου 11,9kw) βλέπε ισχύς καυστήρων. 2.200x11,9kw=26.180kw επειδή στην καύση υπάρχουν απώλειες και ένας μέσος λέβητας έχει απόδοση 85% σημαίνει 26.180kwx85%=22.253kw λοιπόν για 150 μέρες χειμώνα 22.253:150=148kw ανά ημέρα μέσο όρο διά 24 ώρες 148:24=6.2kw την ώρα.

ΟΡΙΣΤΕ!
Άρα χρειάζομαι ένα καυστήρα 6,2kw που να δουλεύει συνεχώς η καλύτερα επειδή υπάρχουν διακυμάνσεις επί 2=12,4kw. Άντε 15Kw κι είμαι ήσυχος στους -5ο. Γιατί και 2500Lt να καίω το αποτέλεσμα είναι 7kw. Με τίποτα δε βγαίνει 40kw όπως πολλοί έχουμε ή νομίζουμε ότι έχουμε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PELLET
Το pellet (είναι μια μορφή επεξεργασμένου ξύλου σε κυλινδρικό σχήμα μήκους 3 εκατοστών και πάχους 1 εκατοστό)  εδώ και 30 χρόνιαστον Καναδά και στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια θερμαίνει σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, με καυστήρες και λέβητες όχι γίγαντες αλλά ούτε και νάνους. Παράγεται από συσώματα αλλά και κορμούς ξύλου. Από κάθε δέντρο το 1/3 του βάρους του πετιέται τώρα γίνεται πέλλετ. Το πέλλετ είτε σε ενεργειακές σόμπες εντός του σπιτιού είτε με τη μορφή λέβητα είναι η επανάσταση στη θέρμανση λόγω του ότι είναι εύχρηστο ανάβει και σβήνει εύκολα και αυτόματα. Θέλει μικρότερο χώρο αποθήκευσης, δίνει μεγαλύτερη αυτονομία μέχρι 3-4 ημέρες  για μια σόμπα μέχρι 20 μέρες για ένα λέβητα. Είναι 100% ξύλο χωρίς χημικές προσμίξεις, είναι οικολογικό και 100% ανανεώσιμο. Είναι 50-60% φθηνότερο από το πετρέλαιο (χειμώνας 2010-11) με μηδενική επιβάρυνση CO2 όπως και το ξύλο (με σωστή καύση) στην ατμόσφαιρα που απαιτεί υψηλής ποιότητας καυστήρα. Η στάχτη ελάχιστη σε ποσοστό 1% και η συντήρηση μπορεί εύκολα να γίνει από τον ίδιο το χρήστη και όχι απαραίτητα από τεχνικό με κόστος 50-100 ευρώ
 
Επίσης και το ξύλο είναι εξίσου οικονομικό όπως μπορείτε να  διαπιστώσετε. 

ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Πήραμε την ευθύνη ότι θα ζεστάνουμε απόλυτα και με ζεστό νερό σπίτια 140-180 m2 με 13-20 πραγματικά kw (ονομαστικής ισχύος με μετρήσεις σε πιστοποιημένα συστήματα από τον Γερμανικό φορέα ελέγχου) και το πετύχαμε. Το πετύχαμε με καύσιμο το ξύλο και το πέλλετ με εστίες και λέβητες καλοριφέρ αλλά και αερόθερμες μειώνοντας 85-100% την χρήση  κυρίως του πετρελαίου.

Οι εστίες που χρησιμοποιούνται για τέτοιες περιπτώσεις είναι με πολύ ψηλές αποδόσεις 78-83% και το καύσιμο για ένα σπίτι 150 m2 σε χειμώνα 150 ημερών είναι με ξύλο 5-6,5 τόνοι και με πέλλετ απόδοση 85-92%, 3,5-4,5 τόνοι αναλόγως μόνωσης και περιοχής.(1kw= 860kcal).

Αν τώρα το μετατρέψουμε σε ευρώ οι 4,5 τόνοι πέλλετ κοστίζουν 1.125 ευρώ το πολύ (230-250 ο τόνος). Σε αντιστοιχία θα θέλαμε 2,3 τόνους πετρέλαιο που σημαίνει επί 0,9€ το λίτρο=2.070€ ΔΙΑΦΟΡΑ;;;;;  ΤΕΡΑΣΤΙΑ. Ξοδεύουμε τα διπλά με πετρέλαιο και τον μεγάλο καυστήρα. Αν δε από τον Οκτώβριο όπως θρυλείται, το πετρέλαιο φτάσει το 1,3 με 1,4 τότε καλύτερα να μην το σκεφτόμαστε…  Ανάλογη οικονομία γίνεται και στο ζεστό νερό (έχουμε όλη την ημέρα άφθονο).
ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ… ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ….
Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πρόγραμμα της πράσινης ανάπτυξης. Επιδότηση 30% επί τιμολογίου και για το υπόλοιπο 70% δάνειο άτοκο από οποιαδήποτε τράπεζα. Αν δηλαδή μια αλλαγή κοστίζει για παράδειγμα 4.000, τα 1.200 τα δίνει το κράτος και τα 2.800 τα παίρνεις με άτοκο δάνειο το οποίο το εξοφλείς από το κέρδος που θα έχεις συνεχώς από τα παραδείγματα που προαναφέραμε. 

ΕΠΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ γίνεται με τις τετράωδες βάνες και τους νέους κυκλοφορητές INVERTER (οικονομία κυρίως σε ρεύμα). Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν θερμοστάτες σε κάθε επίπεδο χωριστά σε κατοικίες με 2 ή 3 ορόφους και στα σωστά σημεία.
Αλλά και σε μονοόροφα κτίσματα είναι σημαντικό να υπάρχουν περισσότεροι του ενός θερμοστάτη γιατί προσδίδουν ομοιογένεια στη θέρμανση και μεγάλη οικονομία.
Προτιμάτε να συνεργάζεστε με έμπειρους μηχανολόγους και μη τσιγκουνευτείτε τα χρήματα που θα σας ζητηθούν για μια πλήρη μελέτη και σχεδιασμό που θα σας γλιτώσει από λάθος κινήσεις και αγορές.
Πληροφορίες αλλά και οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας. 

Υγρομετρία

Υγρομετρία - Η Σωστή χρήση του καυσόξυλου
 Υγρομετρία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μέτρηση της υγρασίας του ξύλου.

Τι είδους ξύλου μπορείτε να επιλέξετε;
Μόνο με ένα καλό είδος ξύλου έχετε την καλύτερη απόδοση. Προτιμήστε ξύλα που δίνουν καλά κάρβουνα και κατά συνέπεια διατηρούν τη φωτιά: Η ζυγία – γαύρος και η βελανιδιά είναι τα καλύτερα, η μελιά, ο σφένδαμος, και η σημύδα έχουν απώλειες θερμαντικής απόδοσης της τάξης 8 – 11%  σε σχέση με τη ζυγία – γαύρο. Η καλύτερη επιλογή σε καυσόξυλα εμπορίου σε σχέση βάρους – απόδοσης είναι η οξιά.

Η ιτιά, η λεύκα, η φλαμουριά και η καστανιά έχουν μικρή θερμαντική δυνατότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η λεύκα θερμαίνει δυο φορές λιγότερο από τη βελανιδιά. Συμβουλευτικά σας συστήνουμε να αποφύγετε το πεύκο και το έλατο καθώς και κατά γενικό κανόνα όλα τα ρετινοφόρα έχουν μέτρια θερμαντική απόδοση. Είναι 30% μικρότερη από τη ζυγιάς – γαύρου και το κυριότερο είναι ότι η ρητίνη τους προκαλεί ταχύτερα τη δημιουργία πίσσας, στην καμινάδα και κίνδυνο ανάφλεξης.

Να αποφεύγετε οπωσδήποτε: τα ξύλα από πάγκους, απομεινάρια ξυλουργείων,  αμπελόξυλο, τα κούτσουρα και κατά γενικό κανόνα κάθε ξύλο με υγρομετρία κατώτερη από το 10% που προκαλεί έντονη καύση, πράγμα επιζήμιο για την καλή συμπεριφορά του μαντεμιού και των άλλων υλικών της εγκατάστασης, καθώς και κάθε ξύλο επεξεργασμένο όπως, δοκάρια σιδηροδρομικών γραμμών, τηλεφωνικοί πάσσαλοι, δοκάρια ορυχείων, κ.τ.λ., εξαιτίας των οποίων μπορούν να προκληθούν τοξικές αναθυμιάσεις ή να συσσωρευτούν σκουπίδια στην εγκατάσταση.

ΤΟ ΠΟΛΥ ΥΓΡΟ ΞΥΛΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ, ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ.

Το ποσοστό υγρομετρίας του ξύλου που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κατώτερο του 18% για τα κομμάτια του τετάρτου και 20% για τους κορμούς. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να έχει κοπεί (τουλάχιστον προ δύο ετών) και να έχει αποθηκευτεί σε καλά αεριζόμενο μέρος για τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, στην Ελληνική επικράτεια πρέπει λόγω κλίματος το ξύλο να είναι τεμαχισμένο σε κομμάτια του τετάρτου τουλάχιστον πριν 14 μήνες. Η τοποθέτηση κατά την αποθήκευση πρέπει να είναι προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση εναλλάξ για κάθε κομμάτι. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ένα ξύλο με υψηλή υγρομετρία δεν θερμαίνει καλά παρά τις μεγάλες κίτρινες φλόγες και διαρκεί λίγο. Είναι σύνηθες να συναντούμε ξύλο με υγρομετρία της τάξης του 50%. Σε αυτή την περίπτωση θα έχετε δυο φορές λιγότερη από την απαιτούμενη ενέργεια σε σχέση με τη χρήση στεγνού ξύλου. Η εξάτμιση του νερού που εμπεριέχεται στο ξύλο προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας («ψύχρες») εξαιτίας της απορρόφησης, ακολουθώντας τη φυσική αρχή σύμφωνα με την οποία διενεργείται το πέρασμα από την υγρή στην αέρια κατάσταση. Το πολύ υγρό ξύλο δίνει κρύο αέρα.

Σε συνεχή φωτιά κατά την οποία το κλείστρο είναι εντελώς κλειστό, το φορτίο θα πρέπει να είναι πλήρες, αποκλειστικά με στεγνό ξύλο με καλή τομή. Η διάρκεια της φωτιάς θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με εκείνη ενός εργαστηρίου που έχει πολύ εξεζητημένο σύστημα ρύθμισης της καμινάδας (το πώς «τραβάει» δηλαδή η καμινάδα) με συνεχή πτώση, η οποία είναι αδύνατον να χειριστεί κανείς σε μεμονωμένη εγκατάσταση. Μπορείτε να τοποθετήσετε στάχτες πάνω στο ξύλο που καίγεται για μεγαλύτερη διάρκεια της φωτιάς.

Απόδοσης ξύλων σε θερμίδες
ΔΡΥΣ - 4700 kcal
ΟΞΕΙΑ - 4700 kcal
ΕΛΙΑ - 4100 kcal
ΛΕΥΚΑ - 4800 kcal
ΕΛΑΤΟ - 4900 kcal
Άλλα πλατύφυλλα - 4000 - 4200 kcal

Γενικοί κανόνες καθαρισμού καμινάδας ή κάθε πότε καθαρίζουμε την καμινάδα

 • Ο καθαρισμός της καμινάδας γίνεται ανά 5 τόνους ξερού ξύλου ή κάθε δύο χρόνια αν καίτε 1,5 - 3 τόνους ξύλα το χρόνο.
 • Αν το ξύλο είναι υγρό και κακής ποιότητας η καμινάδα θα πρέπει να καθαρίζετε σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Αν ψήνετε συχνά, τότε η καμινάδα θα πρέπει να καθαρίζεται ακόμη συχνότερα καθώς το λίπος των τροφίμων την επιβαρύνει δημιουργώντας μια κρούστα περιμετρικά της και υπάρχει πιθανότητα αυτανάφλεξης. Η καμινάδα αυτή δεν καθαρίζεται με τα διάφορα χημικά προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο αλλά με ειδική βούρτσα η οποία δεν πρέπει να προκαλεί εξίλαση (στην περίπτωση που η καμινάδα είναι κατασκευασμένη από ίνοξ).
 • Από την κακή ποιότητα του ξύλου όπως και από τον λανθασμένο καθαρισμό της καμινάδας μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία της εστίας ή βλάβη στην καμινάδα.
 • Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ο υποχρεωτικός ετήσιος καθαρισμός γίνεται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.


Σωστή λειτουργία του τζακιού
Η θερμοκρασία των τοιχωμάτων των εστιών θα πρέπει να αυξάνετε σταδιακά διαφορετικά τα θερμοσόκ που δημιουργούνται οδηγούν στην πρόωρη γήρανση του μετάλλου. Σε αντίθεση με τις εστίες από χάλυβα curten ή αλουμινοχάλυβα όπως για παράδειγμα οι εστίες της εταιρείας bodart&gonay οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα καθώς μπορεί αμέσως να αυξηθεί η θερμοκρασία τους.

Εστίες αερίου
Στις συσκευές αερίου θα πρέπει να γίνεται τεχνικός έλεγχος από έμπειρο τεχνικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα (1 – 2 έτη) προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της γραμμής μεταφοράς αερίου χωρίς διαρροές και με ασφάλεια.

 

 

 

 

 

.

Powered By web-site